VCU - ASIANTUNTIJAPALVELUT

Palvelumme on kehitetty kattamaan sairaaloiden / hoivakotien,  yrityksien, kaupunkien, oppililaitosten, kuntien, , videoneuvotteluun / etäneuvotteluun / av-järjestelmiin ja videovalvontaan liittyviä asiantuntijatarpeita.
Yli 30-vuoden kokemuksellamme suunnittelut ja hankinnat onnistuvat kustannustehokkaasti.
Olemme tuoneet jopa 50 % kustannussäästöjä hankintoihin. 

 • Teemme tarjouspyynnöt huomioiden tilaajan vaatimukset.
 • Osaamme ja tiedämme  markkinoilla olevat ratkaisut.
 • Kilpailutamme tarjoajat yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Toteutamme teknistaloudelliset sopimusneuvottelut
 • Toteutamme projektin johdon ja valvonnan, yhdessä asiakkaan kanssa
 • Kehitämme räätälöityjä ratkaisuja
 • Testaamme ratkaisuja
 • Integroimme myös  videoneuvottelu / etäneuvottelu / videovalvontaratkaisut asiakkaan toiveet huomioiden
 • Suunnittelemme hoiva / sairaala-järjestemiä,  videoneuvottelu / etäneuvottelu käytön ja laajuuden, yhdessä asiakkaan kanssa
 • Toteutamme  käyttökoulutukset,huomioiden asiakaan vaatimukset
 • Ratkaisemme  tekniikkaan tai käyttöön liittyviä ongelmatilanteita
 • Säästämme merkittävästi henkilöstö ja taloudellisia resursseja 
 • E-health, Videoneuvottelu / etäneuvottelu / videovalvontaan liittyvät luennot 

Rakennamme palvelupaketin yhdessä asiakkaan kanssa.

Ottamalla yhteyttä saatte lisää tietoa muistakin palveluistamme.

Nettisivut Blowback